Zoeken

Ouderraad obs De ZonnewijzerOuderraad


Onze ouderraad wordt gevormd door een aantal ouders van de leerlingen die hier op school zitten.
Momenteel bestaat de ouderraad uit acht leden met daarnaast een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De  ouderraad op de Zonnewijzer is een hele actieve ouderraad.  Door het gehele schooljaar heen organiseren wij diverse leuke , feestelijke en sportieve activiteiten. Wij krijgen bij de uitvoering van die activiteiten regelmatig hulp van ouders die ook graag op een andere manier bij de school betrokken zijn, de hulpouders.

Weten welke activiteiten wij allemaal voor uw kind organiseren? Klik hier.

De financiele middelen van school zijn niet toereikend om ook alle activiteiten te bekostigen. Deze activiteiten worden door de ouderraad organiseert en geheel betaald uit de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage die aan het begin van elk schooljaar van u gevraagd wordt.

Wilt u ook actief betrokken te zijn bij de school waar uw kind(eren) zoveel uur doorbrengen? We zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die ons team komen versterken. Opgeven als hulpouder kan natuurlijk ook altijd!

Mail naar or.obsdezonnewijzer@talenthoorn.nl.  Ook voor andere vragen, suggesties en ideeën kunt u daar terecht. Of spreek eens een van de leden aan.