Zoeken

Ouderbijdrage                                     Ouderbijdrage

Bij het organiseren van alle activiteiten en feestelijkheden zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert dit geld en alle uitgaven komen rechtstreeks ten goede aan de kinderen.

De bijdrage is €25,00 per kind en voor kinderen die na 1 januari op school komen, geldt een bijdrage van €12,50.
U kunt het bedrag overmaken op:

IBAN: NL 56 RABO 0161449921

t.n.v. Oudervereniging obs De Zonnewijzer

onder vermelding van de naam van uw kind(eren)
Mocht de betaling van de ouderbijdrage problemen geven, of u heeft bezwaren tegen de betaling, dan stellen wij het op prijs als u contact opneemt met de directeur van de Zonnewijzer; Milco Rijs. Contact opnemen met ons kan door een e-mail te sturen naar: or.obsdezonnewijzer@talenthoorn.nl.

Het schoolreisje van de kinderen valt buiten het bedrag van de ouderbijdrage. U krijgt over de kosten van het schoolreisje elk jaar z.s.m. bericht.