Zoeken
Verlofaanvraag leerlingen

Voor verlofdagen, ook op grond van religieuze overwegingen, bent u verplicht een aanvraagformulier in te vullen.

Dit formulier is verkrijgbaar bij de directie en 
hier te downloaden. Voor de richtlijnen verlof buiten
schoolvakanties, klik 
hier.

Wanneer u een verlofaanvraag doet, kunt u dit doen via het ouderportaal, maar wij hebben altijd een volledig
ingevuld en ondertekend aanvraagformulier nodig met beschikbare bijlage(n) bijgevoegd.

De gemeente Hoorn heeft een informatiefolder omtrent leerplicht en verlof. Deze is hier te bekijken.