Zoeken
Passend Onderwijs
 

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is een relatief nieuwe wet. Sinds 1 augustus 2014 wordt onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op een nieuwe manier georganiseerd.

Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs.

Om het passend onderwijs zo goed mogelijk te organiseren, werken scholen met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben onderling afspraken gemaakt over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs heeft het oude systeem van de leerlinggebonden financiering en indicatiestelling voor speciaal onderwijs vervangen.

Met de invoering van passend onderwijs wil men een aantal problemen oplossen.

  • Steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen, werden verwezen naar speciaal onderwijs. Scholen en ouders vonden de indicatiestelling erg bureaucratisch en het was lastig om ondersteuning op maat te organiseren.
  • In het oude systeem zaten veel kinderen thuis. Zij waren bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze ondervonden of omdat er geen goede begeleiding voor ze was op school.

Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen.

Uitgangspunt daarbij is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

U leest meer in onze informatiegids voor ouders.  

Zorgplicht en het speciaal (basis)onderwijs

Door de nieuwe wet zijn sommige dingen nu anders geregeld. Vooral als het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Zo hebben scholen nu zorgplicht voor alle leerlingen die zich bij hen aanmelden. Voor een plaatsing het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Hier treft u nog meer informatie aan over Passend Onderwijs. U kunt ook kijken op de website van  het samenwerkingsverband de Westfriese knoop: https://www.dewestfrieseknoop.nl