Zoeken
Slim Fit

SlimFit is een ander organisatiemodel voor het primair onderwijs. Hoe werkt het en hoe kun je ermee aan de slag?

Op SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit de gedachte dat een andere organisatie effectiever onderwijs kan opleveren. Door groepsoverstijgend te werken, kunnen we de groepsindeling zodanig aanpassen dat kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte optimaal kunnen profiteren van de beschikbare lestijd en talenten van de verschillende leerkrachten.


Slim Fit filmpje


Slim Fit op de Zonnewijzer