Zoeken

Interne vertrouwens persoon & anti pestcoordinator:
Maartje Lieman
0229 218330
m.lieman@talenthoorn.nl


Onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl

Voor vragen over onderwijs : 0800-8051
Vertrouwensinspecteurs: 0900-111.31.111
Email: info@owinsp.nl

GGD Hollands Noorden (voorheen GGD West-Friesland)
www.ggdhollandsnoorden.nl
Maelsonstraat 11
1624 NP  Hoorn
088-0100500
Jeugdarts: mevr. K. Kropp
Assistente:  A. Lantinga
Verpleegkundige: L. Koopman
0229–253392

 

Bestuur Talent
www.talenthoorn.nl
Directeur bestuurder: Dhr. B.Groenewoud
Nieuwstraat 23-A 
1621 EA Hoorn
0229 282040
Info@talenthoorn.nl


Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest
www.obdnoordwest.nl
Postbus 80
1620 AB Hoorn
0229 25 93 80
 info@obdnoordwest.nl


Samenwerkings verband de Westfriese Knoop
https://www.dewestfrieseknoop.nl
Secretariaat: Mevr. Lizette Jak
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn

0229- 572633

Landelijke klachtencommisie onderwijs
www.onderwijsgeschillen.nl
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030- 2809590