Zoeken

Informatie schoolreis/kamp schooljaar 2017-2018

De bedragen en data voor de schoolreisjes/het kamp:

Groep 1/2                                                    
Janne, Liesbeth & Floortje

€    

   nog niet bekend     

Groep 3 en 4
Raymonde, Anneke, Marijn, Monique, Perin & Marcus 

€       

nog niet bekend  

Groep 5/6 
Els, Marit & Kelly

€ 

   nog niet bekend  

Groep 7K
Suzanne

€ 

   nog niet bekend  
Groep 8L
Marijke

    
 
   nog niet bekend  
 Stichting Leergeld
Ook voor financiële bijdrage(n) m.b.t. schoolreisgeld en/of ouderbijdrage etc. kan er contact worden opgenomen met Stichting Leergeld. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiele redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Voor meer informatie: 
http://leergeldwestfriesland.nl