Zoeken

Informatie schoolreis/kamp schooljaar 2017-2018

De bedragen en data voor de schoolreisjes/het kamp:

Groep 1/2                                                    
Janne, Liesbeth, Monique & Floortje

€  20,00 

   woensdag 30 mei     

Groep 3 en 4
Raymonde, Anneke,  Monique, Perin, Edwin & Marcus 

€  25,00     

   dinsdag 5 juni  

Groep 5/6 
Els, Marit & Kelly

€  27,50

   woensdag 16 mei  

Groep 7K
Suzanne

€ 80,00

  maandag 2 juni t/m woensdag 4 juni   
Groep 8L
Marijke

 80,00
 
   woensdag 4 juni t/m vrijdag 6 juni  
 

Wilt u zorgen dat het het verschuldigde bedrag voor 1 april ( voor groep 7 & 8; voor 1 mei) is overgemaakt. Dit in verband met de voor te schieten kosten.

Indien nodig kunt u het bedrag ook in termijnen voldoen. Geeft u dit dan alstublieft aan en maak hier afspraken over met de leerkracht van uw kind.
Volledigheidshalve willen wij u erop wijzen dat indien er geen schoolreisgeld is ontvangen, de betreffende leerling niet mee kan op schoolreis. De leerling wordt dan gewoon op school verwacht en er zal een alternatief lesprogramma worden aangeboden.
Uiteraard heeft het onze voorkeur dat alle leerlingen deelnemen aan het schoolreisje en dat de hele groep kan genieten van de leuke dag. 


Stichting Leergeld
Ook voor financiële bijdrage(n) m.b.t. schoolreisgeld en/of ouderbijdrage etc. kan er contact worden opgenomen met Stichting Leergeld. Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiele redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Zij biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Voor meer informatie: 
http://leergeldwestfriesland.nl