Zoeken
De Medezeggenschapsraad                        

      
                                                                                                                                                                              MR


Wat doet een Medezeggenschapsraad (MR)?
 
De MR is een groep mensen die “medezeggenschap” (lees: inspraak) hebben in het onderwijs op onze school. De helft van de leden bestaat uit leerkrachten. De andere helft bestaat uit ouders die door de andere ouders zijn gekozen en hun belangen vertegenwoordigen.

MR vertegenwoordiging ouders: Nick Bleij, Nadia Ohtmann, Arjan Hulskes, Mireille Robert, Albert-Jan Sluis
MR vertegenwoordiging personeel: Marianne Dernison, Perin de Jong, Janne Hulstman en Katinka Polderman 
 
Van de Medezeggenschapsraden van alle openbare scholen in Hoorn zit een afgevaardigde  (Marianne Dernison) in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR)
 
 
Welke taken, rechten en plichten heeft de MR?

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:
  • Adviesbevoegdheid; de MR mag bij een voorstel advies geven. Er kan een besluit genomen worden, ook als de MR het er niet mee eens is.
  • Instemmingbevoegdheid; er mag pas een besluit komen als de MR het met dat besluit eens is.
     
Er is een verschil tussen de bevoegdheden van de oudergeleding en de teamleden binnen een MR.*

* Alle rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.
 
De MR denkt mee over schoolbeleid en geeft advies over zaken die op de agenda dienen te komen. Daarnaast wordt de MR ook op de hoogte gehouden over andere relevante ontwikkelingen binnen het Openbaar Basisonderwijs  in Hoorn.

Contact  met de MR?
Heeft u een onderwerp dat u wilt inbrengen in de MR? U kunt de MR leden altijd aanspreken, maar natuurlijk ook een mail sturen. Uw vragen komen dan terecht bij de oudergeleding van de MR ter bespreking en beoordeling.