Zoeken
Bewegingsonderwijs

Bewegen en de positieve en sportieve gevolgen daarvan staan hoog in het vaandel op de Zonnewijzer.

Op de Zonnewijzer wordt tweewekelijks drie keer een uur gym gegeven, door de vakleerkracht met ondersteuning van een aantal stagiaires.

Leerlingen worden gestimuleerd om ook naast de reguliere gymlessen deel te nemen aan bewegen en specifieke sporten. 

Afspraken en regels gym en Toernooien:

Op school heeft iedere groep afspraken gemaakt die er voor zorgen dat alles goed verloopt. Ook tijdens de gymles, in de gymzaal en tijdens de toernooien gelden deze afspraken.
 
Er zijn echter ook nog wat “praktische” afspraken/regels:
 
Voor de gymles:

 • Iedere gymles heeft uw kind gymkleding en gymschoenen mee. Wanneer een leerling een keer de gymspullen vergeet dan mogen ze kleding/schoenen van de vakleerkracht lenen. Het is echter niet de bedoeling dat dit op structurele basis gebeurt.  Wanneer dit wel een structureel karakter krijgt, zullen we contact met u opnemen om met u in gesprek te gaan.
 • Gedurende de schoolloopbaan groeit uw zoon of dochter en slijten zijn of haar schoenen. Wilt u zelf regelmatig controleren of de schoenen van uw kind nog passen en voldoende stroef zijn in verband met de veiligheid?
 • Sieraden. In het kader van de veiligheid moeten sieraden tijdens de gymles worden afgedaan. Leerlingen mogen deze sieraden in bewaring geven bij de vakleerkracht. Dit gebeurt echter op eigen risico en verwacht wordt dat de leerlingen zelf hun ingeleverde spullen weer meenemen.  In het geval dat dit een keer vergeten wordt, zullen de sieraden  in een afgesloten kast, achter in de gymzaal worden bewaard tot de volgende les. 
 • Lange haren dienen tijdens de gymles in een staart of vlecht te worden gedragen. Dit is behalve hygiënischer, ook veiliger tijdens de verschillende gymnastiekonderdelen.
 • Oudere leerlingen gebruiken na de les wel eens een deodorant. Wel zien we graag dat gekozen wordt voor een roller of een stick in plaats van een spray.
Voor toernooien:
 • Regelmatig stellen wij u via ouderportaal op de hoogte van de sporttoernooien waar uw kind via school aan mee kan doen. Wanneer u uw zoon of dochter voor een van deze toernooien wilt inschrijven kunt u hem of haar aanmelden via het ouderportaal of op het volgende e-mailadres: l.hoeven@talenthoorn.nl 
Belangrijk om te weten:
 • De toernooien zijn altijd gratis.
 • De schoolkleding(shirt, broekje en eventueel sokken) krijgt uw kind te leen. Deze worden over het algemeen pas uitgedeeld in de sporthal ter plaatse . Deze kleding dient na het toernooi weer ingeleverd te worden in verband met de was.
 • De heen- en terugreis van en naar een toernooi gebeurt op eigen gelegenheid.  We vinden het erg leuk als u tijdens een activiteit blijft kijken en aanmoedigen!
 • Op het toernooi zelf is er altijd begeleiding  vanuit school aanwezig. In de meeste gevallen is de vakleerkracht dat zelf en soms is dat een van de andere leerkrachten van school.
 • Wanneer u het leuk vindt om een team te coachen of te begeleiden dan kunt u zich hier voor opgeven. Wij maken graag gebruik van uw inzet, kennis en enthousiasme.  Als begeleider of coach geeft u vanzelfsprekend tips en voorziet u de kinderen van positieve feedback, maar ziet u er ook op toe dat onze leerlingen zich als goede gasten gedragen tijdens het toernooi.

 
Als u nog vragen heeft over dit alles kunt u altijd mailen of de vakleerkracht op school even aanspreken,
 

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: 
Lindsey Hoeven
 
l.hoeven@talenthoorn.nl