Zoeken
Procedure voorlopig inschrijven (aanmelden) leerlingen

Hier treft u het 'Aanmeldformulier nieuwe leerling' aan.

U kunt een afspraak maken voor een gesprek en een rondleiding op onze school om zelf te zien hoe wij ons onderwijs vormgeven, waar wij voor staan, wat u van ons mag verwachten en wat wij van ouders verwachten.

Na de rondleiding kunt u een voorlopig inschrijfformulier krijgen, maar u kunt dit ook zelf downloaden van onze site. Na ontvangst van uw volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier wordt uw zoon of dochter voorlopig ingeschreven en volgt een intakegesprek.

In dit gesprek brengen wij,  samen met u, de ontwikkeling en onderwijs- c.q. ondersteuningsbehoeften van uw zoon of dochter in kaart om te kunnen bepalen of wij uw kind het best beschikbare onderwijs kunnen geven. Indien noodzakelijk maken  we hier hier afspraken over.

In een enkel geval kan er op basis van de onderwijs- c.q. ondersteuningsbehoeften beter gekozen worden voor een andere school met meer specifieke expertise.  Wanneer dit zo is, wordt dit uitgebreid met u besproken en zullen wij u ondersteunen bij de noodzakelijke vervolgstappen. ( zie ook: Passend Onderwijs)

Naast het ingevulde aanmeldformulier hebben wij ook het BSN nummer van uw zoon of dochter nodig om de voorlopige inschrijving in orde te maken. Hiertoe kunt u de identiteitskaart, een uitreksel GBA of de originele BSN-verklaring tonen. Alle andere documenten voldoen niet.

Laat het ons weten als u nog vragen heeft, wij helpen u graag.