Brief bestuurder Talent naar aanleiding van persconferentie 19 mei 2020

20-05-2020
Beste ouder(s), verzorger(s) van onze Talentscholen

Gisteravond, op dinsdag 19 mei, heeft onze Minister President aangekondigd dat onze basisscholen vanaf maandag 8 juni weer volledig open mogen gaan. Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de verspreiding van het virus. Wij zijn daar natuurlijk blij mee.

Sinds vorige week kunnen wij weer genieten van de geluiden van kinderen in de scholen en kunnen we weer in direct contact met de kinderen het onderwijs geven waar we met elkaar voor staan. Het is fijn dat alle maatregelen die in ons land zijn genomen er nu toe leiden dat we de volgende stap met onze scholen kunnen gaan zetten.

Veiligheid en gezondheid, ook nu.
We houden natuurlijk ook na 8 juni nog steeds de richtlijnen van de overheid en de RIVM aan. Alle gezondheidsvoorwaarden en voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Zo vragen we nog steeds alle kinderen en volwassenen met mogelijk aan Corona-gerelateerde gezondheidsklachten thuis te blijven en bij twijfel hierover contact te hebben met de schoolleiding. Ook de anderhalve meter tussen volwassenen blijft gehandhaafd, evenals de afspraak dat ouders geen toegang hebben tot de school en buiten het schoolplein afscheid nemen van hun kinderen. Veiligheid en gezondheid blijven op de eerste plaats staan.

En verder?
De Minister President heeft aangegeven dat het onderwijs met elkaar afspraken dient te maken. We zullen deze afspraken even moeten afwachten. We verwachten dat we u volgende week kunnen informeren over verdere specifieke maatregelen zoals het schoolrooster, de voor- en naschoolse opvang en andere bijzonderheden. Uitgangspunt is dat de kinderen per 8 juni weer gezamenlijk naar school gaan. Met de directeuren zullen we bespreken hoe we dat op een verantwoorde manier kunnen organiseren, want dit vraagt om maatwerk per school. U kunt ervan op aan dat wij de oplossingen ook zullen bespreken met team, m.r. en kinderopvangorganisatie. Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in de avond, nacht en het weekend voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders behoefte hebben aan extra opvang, dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij de kinderopvangorganisaties en gastouders. 

Met elkaar samen, dank jullie wel.
Mede namens onze directeuren en onze partners in de kinderopvang wil ik ouders, verzorgers en medewerkers nogmaals van harte danken voor de veerkracht die in deze zeer bijzondere periode door iedereen is getoond. Alleen daardoor konden we in deze omstandigheden goede opvang en onderwijs blijven bieden.

Ook de komende periode vraagt nog weer bijzondere veerkracht van ons allen.
Blij zijn we dat we nog voor de zomervakantie een volgende stap kunnen maken en we met elkaar het schooljaar kunnen afronden.

Bert Groenewoud
bestuurder Stichting Talent
 

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!