Herinnering

15-04-2019
Beste ouders/verzorgers,

Wellicht ten overvloede, maar aankomende vrijdag (Goede Vrijdag) is er gewoon school van 8.30 uur t/m 14.00 uur.
Daarna begint de Meivakantie en worden de kinderen weer terug verwacht op maandag 6 mei.

Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

met vriendelijke groet,

Milco Rijs

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!