Staking op vrijdag 15 maart 2019

14-03-2019
Beste ouders/verzorgers,

Voor de zekerheid nog even het volgende:

Morgen is de school dicht in verband met de grote landelijke staking in het onderwijs.

Tot nu toe hebben wij als team de lesuitval als gevolg van ziekte heel vaak intern opgelost. Toch ontkwamen ook wij er niet aan om klassen naar huis te moeten sturen en zelfs een wijziging te moeten aanbrengen in de groepstoedeling veroorzaakt door een tekort aan invallers.
Alles in belang van continuïteit van het onderwijs.

Maar die oplossingen zijn niet oneindig en in de meeste gevallen ook maar weinig structureel en daarom wordt er gestaakt. Om er voor te zorgen dat kinderen, ook in de jaren die komen, goed onderwijs krijgen.

met vriendelijke groet,

Milco Rijs

Leerling aan het woord

Bij het uitgaan op vrijdagmiddag: "Mag ik morgen ook komen?"