Op tijd komen

25-02-2019
Beste ouders/verzorgers,

Graag herinner ik u er nogmaals aan dat uw zoon of dochter op tijd op school dient te zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van u als volwassene. Alleen met een geldige reden is te laat komen toegestaan.

Om 8.30 uur starten de lessen. Die lessen en het verdere dagprogramma hebben we uitvoerig voorbereid en zijn zo op elkaar afgestemd dat we de beschikbare onderwijstijd zo effectief mogelijk kunnen invullen. 

Als kinderen te laat komen, verstoort dat de instructies voor de andere leerlingen en de leerkracht, maar bovendien mist hij of zij mogelijk essentiële stof.

Nog even de afspraken op een rijtje:
  • De deuren openen om 8.20 uur
  • De lessen starten om 8.30 uur
  • Ouders hebben de klas voor 8.30 uur verlaten
  • Als u onverhoopt te laat bent, draagt u uw zoon of dochter bij de voordeur over aan iemand van school en zorgen wij dat uw zoon of dochter in de klas terecht komt.
  • Leerkrachten staan 's ochtends bij de deur om de leerlingen te begroeten.
  • Er is 's ochtends alleen ruimte voor korte mededelingen (ouders- leerkrachten v.v.)
  • Wanneer u iets wilt bespreken kan een afspraak gemaakt worden na schooltijd. ( Dit kan ook via Ouderportaal) . Wij gaan graag met u in gesprek als dat nodig is, maar willen hier dan ook voldoende tijd en aandacht aan besteden.
  • Meldingen m.b.t. te laat komen, kunnen worden gedaan via de telefoon (218330 Janny) of via ouderportaal. 
  • Zorg er dus voor dat u op tijd bent.
Ik wil bewust niet schermen met eventuele sancties omdat ik er vanuit ga, dat iedereen na deze herinnering weer weet hoe het ook al weer zat en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Wij rekenen er op.

met vriendelijke groet,

Milco Rijs

 

Ouder aan het woord

Mijn kind wordt echt gezien door jullie!