Zoeken

Van harte welkom op de website van de Zonnewijzer 


"Samen klaar voor de toekomst"

klik hier om in te loggen op het ouderportaal

                                                                      

 

Staking donderdag 5 oktober 2017

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er te weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-Raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Om deze zorgen kracht bij te zetten worden de werknemers in het primair onderwijs opgeroepen tot een staking op donderdag 5 oktober a.s.

Ook wij ervaren dat het steeds lastiger wordt om goede leerkrachten te vinden voor vervanging en voor de invulling van vacatures en maken ons zorgen over de werklast van de leerkrachten. Er wordt veel van het onderwijs gevraagd en daar zijn voldoende goede leerkrachten voor nodig. Nu en in de toekomst!

Omdat deze staking in de basis gaat om de kwaliteit van ons onderwijs ondersteunt Talent deze actie. Op al onze scholen zal op 5 oktober geen les worden gegeven en zullen er geen medewerkers van Talent aanwezig zijn.   

 

Bert Groenewoud

directeur-bestuurder Stichting Talent

Openbaar Basisonderwijs Hoorn