Zoeken

Van harte welkom op de website van de Zonnewijzer 


"Samen klaar voor de toekomst"

klik hier om in te loggen op het ouderportaal

                                                                      

Actie dinsdag 27 juni 2017

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-Raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering.

Wij willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken.

Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we het lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de  aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Talent ondersteunt de oproep van PO-in-actie om deze zorgen kracht bij te zetten. Aan alle scholen in Nederland is gevraagd om de lessen op dinsdag 27 juni een uur later te beginnen dan normaal.

Via ouderportaal heeft u hier al informatie over ontvangen.

Samen voor goed  onderwijs; voor onze leerlingen en uw kind(eren)!